Logovejen- Логопедична практика ВеЖен

град Варна – ул. Орхидея 46

Логопедична практика „ВеЖен“ град Варна с логопед Жени Пенева работи от 2015г. Разполага с отлично оборудван за логопедична терапия просторен кабинет. Помещението е климатизирано. Логопедичната практика работи както с деца така и с възрастни, с предварително запазени часове съобразени с вашите нужди и възможности.

За логопед Пенева:

Жени Борисова Пенева е логопед с над 35 години логопедичен стаж. Завършила е висше образование със специалност „Предучилищна педагогика“ през 1983 година в СУ „Св. Климент Охридски“- филиал Благоевград.
Завършила висше образование със специалност „Логопедия“ през 1989г. Във Висш педагогически институт- Благоевград.
Притежател на пета професионална квалификационна степен по специалност „Логопедия“ защитена през 2000г. В Централен институт за усъвършенстване на учители гр. София.
Притежател на четвърта професионална квалификационна степен по специалност „Логопедия“ защитена през 2004г в Шуменски университет „Св. Константин Преславски“ департамент за повишаване квалификацията на учители – гр. Варна.
Работила в Логопедично училище Варна и правоприемника му „Логопедичен център Варна от 1984г. До 2015г.
Притежател на сертификат за работа с деца с аутистичен синдром получен през 2010г (лектор проф. Морозов и доц. Морозова) от Благотворителна фондация за деца с аутизъм „Добро“ гр. Москва.
Участвала в множество професионални конференции на Обединението на Българските логопеди и фониатри – с доклади и публикации в специализираните издания.
Дългогодишен участник в комисии към РИО на МОН гр. Варна по обследване на деца нуждаещи се от логопедична помощ.